THĂM BÁC THA HƯƠNG

 

Đôi lời gửi đến Bác Tha Hương
Tôi Bác cùng chung một lập trường
Cộng sản lưu manh nên phải chống
Độc tài, khủng bố, quyết không thương
Bác nhè Việt cộng phang nhiều ngả
Tôi nhắm tay sai uýnh khắp phương
Già cả, giờ này không súng đạn
Dùng thơ ta choảng chúng thê lương,

Dùng thơ ta choảng chúng thê lương
Báo cáo bà con khắp bốn phương
Cộng sản “siêu trùng” cần phải diệt
Độc tài “dị khuẩn” chớ nên thương
Người nhiều năng khiếu dùng tri thức
Ai lắm mưu cơ dụng sở trường
Tất cả đồng lòng tiêu diệt cộng
Mong ngày quang phục lại quê hương .

26.3.2003 TỪ PHONG

Advertisements
Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

BÀI HÀNH THÁNG TƯ

Xướng : Thi Sĩ Đông Anh,
Họa : Từ Phong

Hạnh phúc hay không dân thấy đấy
Thời gian đằng đẵng mấy mươi năm
Người đi ôm ấp bao hoài bão
Chuyển lửa về quê rọi tối tăm
Gom góp chuyển dần từng đốm lửa
Để nhắc toàn dân nhớ hận căm
Người bị mất nhà, người mất đất
Miệng có nhưng đành phải ngậm tăm
Tự do, công lý đi đâu vắng
Đau đớn hơn chân đạp phải dằm
Dân chủ nhân quyền càng mất hút
Đói ăn thiếu mặc, nghĩ càng căm
Bạo quyền độc ác hơn hùm dữ
Thấy chúng người dân chỉ muốn băm
Cái lũ hung tàn, quân hút máu
Dạ sói lòng lang tựa thú cầm
Đảo lộn luân thường giòng Lạc Việt
Gần như dã thú chốn sơn lâm
Trị dân bằng súng, dao, tù ngục
Dân tỉnh hay chưa ? có biết lầm ?
Oan nghiệt phải chăng do tự tạo ?
Thao thức từng đêm, mỗi lúc nằm
Hối hận, dày vò tâm trí mãi
Tự mình chuốc cảnh oái cùng oăm
Người vào tù tội trong lao thất
Kẻ chạy, hên xui tựa xóc xăm
Lênh đênh mặt biển đêm sương lạnh
Bạc phước bao người đã biệt tăm
Mượn đáy biển sâu làm nấm mộ
Gia đình trông ngóng mãi đăm đăm
Chẳng rõ thực hư còn hoặc khuất
Đau lòng chờ đợi biết bao năm
Cộng về gieo rắc nhiều tan nát
Mộng ước tương lai bị mất tăm
Dân thường càng lúc thêm xơ xác
Tử sĩ xương khô cũng bị vằm
Nước mất, tự do,nhà cửa mất
Vì bầy khỉ đột súng lăm lăm
Vét vơ tiền của chia ăn mảnh
Khu vực Công an sớm tối thăm
Nam Việt mà còn, còn tất cả (1)
Mât rồi ngậm miệng, tựa như câm(2)
Tháng Tư Quốc hận nay về nừa
Ta phải làm sao chuộc lỗi lầm ?

Tháng Tư 2003
TỪ PHONG
(1)Lời Tổng Thống Thiệu :” Nam Việt còn, còn tất cả, Nam Việt mất, mât tất cả”
( 2)Việt cộng khoá miệng dân bằng tù ngục và quản chế tại chỗ !

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

BÀI HỌC ĐẮT GIÁ 30-4-75

 

Tháng Tư ngày cuối, bẩy lăm
Đây là cột mốc thăng trầm bể dâu
Một trang “uế sử” bắt đầu
Dân Nam chung kiếp ngựa trâu đọa đầy
Ai gây nên thảm cảnh này ?
Duẩn, Đồng, Chinh, Giáp, mấy tay bợm già
Chóp bu cộng đảng gian tà
Tay sai cộng sản Tầu, Nga bấy chầy
Được Tầu, Nga cộng tiếp tay
Giúp cho cái bọn cướp ngày tràn vô
Miền Nam tan nát cơ đồ
Vì bọn nội tuyến chui vô khắp cùng
Phần vì những kẻ gian hùng
Bất nhân, thất đức, bất trung, tham tiền
Làm cho xã hội đảo điên
Làm cho xụp đổ chính quyền miền Nam
Tựu trung chỉ tại lòng tham
Tham danh, tham lợi, tham làm tay sai
Giúp cho cộng sản độc tài
Thừa cơ thi triển chiêu bài mị dân
Mỹ từ ái quốc ái quần
Tự do, hạnh phúc khiến dân mê liền
Tưởng đâu thay đổi chính quyền
Cuộc đời sẽ thấy thần tiên mĩ miều
Đâu ngờ cộng sản ngoa điêu
Tập đoàn tráo trở, đủ điều lưu manh
Từ khi Việt cộng về thành
Cướp nhà, đoạt của ,dân lành xác xơ
Bởi dân chẳng học chữ ngờ
Đoạn trường nghĩ lại bây giờ còn đau
Vượt biên đi khắp năm Châu
Trải bao khổ cực, cơ cầu, sao quên ?
Giờ này có kẻ vẫn điên
Còn nghe Việt cộng, tuyên truyền lố lăng
Nhắn ai nên hãy nhớ rằng
Chớ tin Việt cộng nói năng gạt lừa
Bảy lăm đã tỉnh ra chưa ?
Mà bây giờ vẫn dây dưa dính vào ?
Tỉnh đi, hãy tỉnh ngộ nào
Táng gia bại sản, mà sao vẫn khờ ?

Tháng 4/2004
TỪ PHONG

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

AI PHẢN BỘI TỔ QUỐC VÀ NHÂN DÂN VIỆT NAM ?

 

Đồng bào cả nước thấy hay chưa ?
Mấy chục năm nay bị mắc lừa
Cộng sản trước sau lo giữ đảng
Độc quyền “làm gió với làm mưa”

Chẳng vì Tổ Quốc, chẳng vì dân
Bịp bợm, lưu manh giỏi tuyệt trần
Nhẹ dạ bao người nghe bọn chúng
Trọn đời phục vụ lũ vô luân ,

Chia đôi đất nước bởi vì đâu
Hồ tặc gian hùng tính đã lâu
Nửa Bắc Việt Nam làm hậu cứ
Nam Việt lần lần lấn chiếm sau,

Hắn chỉ làm theo lệnh của Nga
Khuếch trương cộng sản tại quê ta
Chiêu bài chống Mỹ, lừa dân Việt
Đâu có thương chi đất nước nhà,

Nên cả Hoàng Sa lẫn Trường Sa
Chúng dâng cộng sản tại Trung Hoa
Ngày nay dâng nốt phần biên giới
Hải phận cho Tầu, ôi xót xa !

Chúng la vô sản bấy lâu nay
Cả nước trẻ già ai chẳng hay
Hiện chúng đang là tư bản đỏ
Đô la tính tỷ, gớm ghê thay !

Công An Bộ Đôi tỉnh ra chưa ?
Đến thế còn không biết bị lừa
Cứ mãi cúi đầu tuân lệnh chúng
Giúp bầy tham nhũng mãi dây dưa .

Lỡ lầm nếu đã tỉnh dần ra
Trách nhiệm sao đây với nước nhà ?
Dẹp lũ cường quyền ngay tức khắc
Ngăn ngừa Hiệp định chớ thông qua,(1)

Non năm thiên kỷ, nước Nam mình
Nhiều trận Bắc phương đã khiếp kinh
Cộng sản Việt Nam nay bạc nhược
Làm cho thế giới sẽ chê khinh,

Sinh Viên, trí thức hãy ra tay
Cứu nước hay không chính lúc này
Để cộng dâng đi phấn đất nước
Thì là “Trí ngủ” kể từ nay .

Ngày 7 tháng 1 năm 2002
TỪ PHONG
(1)Hiệp Định biên giới Việt-Trung
Đảng csVN dâng thêm 47% vịnh Bắc Bộ, và 720 cây số vuông đất biên giới cho Tầu cộng,thật là một điều sỉ nhục cho VN trong Thiên kỷ 3.

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

THƠ VÀ CHÍNH TRỊ

Bài họa 2

Trang trải tâm tình mượn ý thơ
Thi nhân áp dụng cũng tùy cơ
Thơ ban lời hịch gìn non nước
Thơ chống xâm lăng giữ cõi bờ
Thơ tặng người yêu xây cõi mộng
Thơ khuyên lớp trẻ tạo niềm mơ
Thơ chê những kẻ tâm nhu nhược
Hám lợi, ham danh khéo trở cờ .

Hám lợi ham danh khéo trở cờ
Đến nay chưa tỉnh vẫn còn mơ
Quên ngày trốn tránh rời quê quán
Quên cảnh lênh đênh lạc bến bờ
Quên kiếp tù đày khi thất thế
Quên thân nhục nhã lúc sa cơ
Cúi đầu chấp nhận làm tôi giặc
Áo gấm về làng mãi nhởn nhơ !

Áo gấm về làng mãi nhởn nhơ
Theo phường chính trị loại đầu cơ
Kinh bang trật hướng khôn tìm bến
Tế thế sai phương khó cập bờ
Cả nước bàng hoàng cơn ác mộng
Toàn dân chợt tỉnh lúc say mơ
Thương cho một số còn mê muội
Cản bước nhân dân chuyển thế cờ,

Cản bước nhân dân chuyển thế cờ
Tiền tài danh vọng cũng đang mơ
Muốn ăn tôm cá lo đơm đó
Chẳng chịu ra công để đắp bờ
Hoạt động đấu tranh, không ý kiến
Môi trường hưởng thụ lắm mưu cơ
Thân đi tị nạn, tâm thân cộng
Dân khổ không màng mãi thẩn thơ ,

Dân khổ không màng, mãi thẩn thơ
Tinh thần bạc nhược, một nguy cơ
Địch văn hóa vận đang vào bến
Cộng gửi văn công đã tới bờ
Tửu hậu trà dư còn ngất ngưởng
Yêu đương ân ái vẫn say mơ
Thơ không yểm trợ cho tranh đấu
Cuộc diện làm sao chuyển thế cờ ?

Cuộc diện làm sao chuyển thế cờ ?
Ai ơi tỉnh dậy chớ nằm mơ
Xưa đi tị nạn thuyền xa bến
Nay sắp hồi hương khách cập bờ
Chớ mãi lừng khừng chờ vận hội
Phải mau năng nổ nắm thời cơ
Cùng nhau đóng góp tâm cùng sức
Cho lúc khải hoàn đẹp ý thơ .

TỪ PHONG

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

THƠ VÀ CHÍNH TRỊ

Bài họa 2

Trang trải tâm tình mượn ý thơ
Thi nhân áp dụng cũng tùy cơ
Thơ ban lời hịch gìn non nước
Thơ chống xâm lăng giữ cõi bờ
Thơ tặng người yêu xây cõi mộng
Thơ khuyên lớp trẻ tạo niềm mơ
Thơ chê những kẻ tâm nhu nhược
Hám lợi, ham danh khéo trở cờ .

Hám lợi ham danh khéo trở cờ
Đến nay chưa tỉnh vẫn còn mơ
Quên ngày trốn tránh rời quê quán
Quên cảnh lênh đênh lạc bến bờ
Quên kiếp tù đày khi thất thế
Quên thân nhục nhã lúc sa cơ
Cúi đầu chấp nhận làm tôi giặc
Áo gấm về làng mãi nhởn nhơ !

Áo gấm vền làng mãi nhởn nhơ
Theo phường chính trị loại đầu cơ
Kinh bang trật hướng khôn tìm bến
Tế thyế sai phương khó cập bờ
Cả nước bàng hoàng cơn ác mộng
Toàn dân chợt tỉnh lúc say mơ
Thương cho một số còn mê muội
Cản bước nhân dân chuyển thế cờ,

Cản bước nhân dân chuyển thế cờ
Tiền tài danh vọng cũng đang mơ
Muốn ăn tôm cá lo đơm đó
Chẳng chịu ra công để đắp bờ
Hoạt động đấu tranh, không ý kiến
Môi trường hưởng thụ lắm mưu cơ
Thân đi tị nạn, tâm thân cộng
Dân khổ không màng mãi thẩn thơ ,

Dân khổ không màng, mãi thẩn thơ
Tinh thần bạc nhược, một nguy cơ
Địch văn hóa vận đang vào bến
Cộng gửi văn công đã tới bờ
Tửu hậu trà dư còn ngất ngưởng
Yêu đương ân ái vẫn say mơ
Thơ không yểm trợ cho tranh đấu
Cuộc diện làm sao chuyển thế cờ ?

Cuộc diện làm sao chuyển thế cờ ?
Ai ơi tỉnh dậy chớ nằm mơ
Xưa đi tị nạn thuyền xa bến
Nay sắp hồi hương khách cập bờ
Chớ mãi lừng khừng chờ vận hội
Phải mau năng nổ nắm thời cơ
Cùng nhau đóng góp tâm cùng sức
Cho lúc khải hoàn đẹp ý thơ .

TỪ PHONG

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

HUYỀN TRÂN CÔNG CHÚA

“Kính họa bài : Mưa Chiều Hời
của Thi Sĩ Băng Đình”

Xứ Hời mấy độ trăng tròn khuyết
Ray dứt lòng ai lỗi nhịp đàn
Muốn dứt can qua lòng chẳng hẹp
Đem thân bồ liễu cứu giang san
Thế cờ đã sắp lên bàn
Hy sinh để bớt xường tàn máu khô
Lòng trung vì Nước vì Vua
Đành cam chịu lấy thiệt thua riêng mình
Sự hy sinh cao đẹp
Cho dân sống thanh bình
Thơ, văn sử còn chép
Nghĩa cử cô gái sinh
Gương sáng còn mãi mãi
Trung, hiếu nặng hơn tình
Mơ chi ngày gặp lại
Đành phai tàn xuân xanh
Bẽ bàng tình chăn gối
Đời chuông treo chỉ mành
Đường sang Chiêm vội vã
Thân liễu yếu mong manh
Nhớ chàng ngoài chiến địa
Thương Cha chốn hoàng thành
Không thể nào ủy mị
Định mênh phó cao xanh
Đất Hời nàng phiền muộn
Cố quốc chàng buồn tênh
Chuỗi ngày dài xa vắng
Ngự uyển Dao nhơ Quỳnh
Hòa bình dân náo nức
Mỹ nhân vãn đao binh
Biết đâu tan nát lòng đôi trẻ
Vì nước hy sinh một mối tình
Chiêm, Việt trách ai se chỉ thắm
Tình đầu tan vỡ mộng ngày xanh
Hai châu Ô Lý liên thành
Chiêm Vương chỉ đổi một mình nàng thôi
Nhắc cân giá ấy còn hời
Não nùng ai thấu cảnh đời chia ly
Đêm đêm dõi ánh sao khuê
Mây giăng khắp nẻo, đường về mờ sương
Nhớ quê thao thức canh trường
Nỗi sầu viễn xứ, bi thương lệ nhòa
Ngoảnh nhìn về đất Bắc
Xót cảnh bướm lìa hoa
Vì tình yêu Tổ Quốc
Tiếc chi thân ngọc ngà
Không mảy may hờn oán
Để chấm dứt can qua
Sầu riêng vơi chẳng được
Nhớ ai nơi quê nhà
Vì mầu cờ sắc áo
Chiến mã ruổi đường xa
Ngày ngày trên lưng ngựa
Mong lúc khải hoàn ca
Khắc Chung nàng vẫn nhớ
Mỗi khi ngắm trăng tà
Cuộc đời đâu chỉ là cơm áo
Đâu chỉ sang giầu với gấm hoa
Canh cánh khôn nguôi tình nghĩa cũ
Cho dù năm, tháng lữa lần qua
Đầu xanh mấy chốc tuổi già
Quanh thành vẳng tiếng trống đà điểm canh
Tiếc không chắp cánh liền cành
Thương cho người bạn chung tình quạnh hiu !

Ngày 7-4-2003 TỪ PHONG

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

DI HỌA

Từ ngày Cộng sản chiếm quê hương
Di họa cho dân thật khó lường
Đạo lý suy đồi từ gốc rễ
Luân thường băng họai tự Trung Ương
Con trai đấu bố, không ngần ngại (1)
Cháu nội ghè ông chẳng xót thương
Đức dục không còn, người giống vật
Ba phần thế kỷ nhuốm thê lương !

Còn nhiều di lụy mãi về sau
Trải đến nhiều đời chửa hết đâu
Nạn phá hoại rừng gây lũ lụt
Nạn xây dựng đập , tạo cơ cầu
Nạn hôn quân cũ, Lê Chiêu Thống
Nạn đế vương nay : Cộng sản Tầu
Việt cộng ngày nào còn thống trị
Nhân dân cả nước vẫn ưu sầu,

Cửa quyền, tham nhũng bệnh trầm kha
Từ dưới lên trên, trẻ đến già
Từ cấp chóp bu ăn thật bạo
Từ anh gác cổng đớp qua loa
Từ Ông Bác Sĩ, chàng Y Tá
Đến chị Y công, mụ quét nhà
Ăn được là ăn, không bỏ sót
Giầu nghèo mặc kệ, quyết không tha !

Nước tôi như địa ngục trần gian
Dưới ách quan liêu lũ bạo tàn
Tế thế kinh bang thì dở ẹc
Thượng đôn hạ đạp lại gian ngoan
Mánh mung phổ biến trong quần chúng
Giả dối tràn lan khắp Đảng, Đoàn
Bóc lột, kệp kèm dân ngộp thở
Bao giờ mới thoát cảnh lầm than ?!!!

TỪ PHONG
(1) Trường Chinh Đặng Xuân Khu
Tổng Bí Thư đảng csVN đấu bố .

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

HOÀNG HÔN TRÊN ÐẤT KHÁCH

Thập Thủ Liên Châu
của Thi sĩ Nguyễn Lý, Canada
Từ Phong kính họa

1/- Trời chiều rọi khắp các thôn trang
Khe lá lung linh sợi nắng vàng
Ðất khách bâng khuâng đời lữ thứ
Quê người rong ruổi bước đi hoang
Nhìn mây lãng đãng tìm dăm vận
Ngắm cảnh xôn xao viết mấy hàng
Bất giác chạnh lòng thương cố quốc
Quê người từ độ đặt chân sang,

2/- Sang Mỹ thời gian đã khá dài
Làm thơ mặc sức nói công khai
Nơi đây hiện tại nhiều dân chủ
Chốn ấy ngày xưa quá độc tài
“Viết lách” Văn nhân lo sớm tối
Làm thơ Thi sĩ sợ hôm mai
Mọi người dè dặt vì cơm áo
Mai một tài năng, nghĩ tiếc hoài,

3/- Hoài vọng Thi nhân sáng tác thơ
Tâm tình trang trải chẳng ơ hờ
Mộng chung trăm họ tha hồ mộng
Mơ giống muôn nhà thỏa sức mơ
Ðợi cái toàn dân cùng ngóng đợi
Chờ điều cả nước thảy đang chờ
Quê hương có một ngày vui mới
Dân bớt nghèo nàn, giảm xác xơ,

4/- Xơ xác rừng thu nắng quái chiều
Cây trơ trụi lá bóng nghiêng xiêu
Khách du tản bộ xem chừng ít
Xe cộ đi qua thấy khá nhiều
Vách núi chiều về coi tịch mịch
Bờ khe đêm xuống vẻ hoang liêu
Núi rừng Việt, Mỹ xưa nay khác
Ðối cảnh lòng riêng nhớ đủ điều,

5/- Ðiều mà ghi nhớ thật vô song
Chẳng thể nào quên, mãi để lòng
Nay đến tham quan vui ngắm nghía
Xưa nằm hờm súng, mắt chong chong
Nay hương hoa tỏa thơm ngào ngạt
Xưa khói mìn bay khét nực nồng
Dĩ vãng chợt về trong chốc lát
Bao điều ước vọng vẫn chờ trông,

6/- Trông đợi tình thơ lại ấm nồng
Ðó đây thi hữu vẫn chờ mong
Quyết không chậm bước công thành cú
Mà phải nhanh chân cá hóa rồng
Gieo vận Ðường thi càng khởi sắc
Giữ niêm Hàn luật mãi tinh thông
Cùng nhau xướng họa vui ngày tháng
Cho bạn tâm giao thỏa tấm lòng,

7/- Lòng thành gửi gió đến muôn phương
Cảm kích tình ai mãi mến thương
Thương bởi tư duy cùng chí hướng
Thương vì xuất xử có chung đường
Dân không hạnh phúc, tâm ray rứt
Nước chẳng chủ quyền, dạ vấn vương
Trằn trọc canh dài bao trắc ẩn
Ði đâu vắng bóng bậc can trường ? !

8/- Trường, Hoàng Sa đảo ở ngoài khơi
Lưu xú, lưu phương tiếng để đời
Phía Bắc lính Tầu luôn vểnh mặt
Phương Nam người Việt phải im hơi
Bang giao lép vế cam thua thiệt
Ðối xử trên cơ khiến rối bời
Mãi quốc cầu vinh ai đó tá ?
Ðau lòng nhìn nước lệ tuôn rơi,

9/- Tuôn rơi vì nước mãi thu hình
Hữu nghị âm thầm chuyện bất minh
Hải phận Tầu giành cam nhượng bộ
Biên cương chệt lấn phải đồng tình
Buôn dân hưởng lợi là mang nhục
Bán nước cầu an há được vinh
Thế sự nhìn xem thêm ngán ngẩm
Mấy ai vì nước chịu quên mình !

10/- Mình sống ly hương, lại tuổi già
Cái thời trai trẻ đã trôi qua
Hoàng hôn cố tránh vương tam độc
Xế bóng cần nên giữ lục hòa
Chuyện chẳng vui lòng, thôi chấp nhất
Ðiều không đẹp dạ, cũng cho qua
Trông vào thế hệ sau vươn tới
Có đủ tài năng cứu nước nhà.

06-06-2009
TỪ PHONG

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

MỪNG THỌ BỐ

(14/12)
Chúc thọ năm này tuổi tám tư
An khang, minh mẫn viết thêm cừ
Thơ văn cảm hứng nhiều hơn nữa
Sức khỏe, tinh thần mãi có dư
Tiếng kệ mỗi ngày, tâm hỷ xả
Câu kinh đôi buổi, đạo nhân từ
Bon chen giờ nhẹ làn mây thoảng
Đắc quả nhìn đời thấu thực hư.
Thanh-Huyền
*************
Bài họa 1(Y đề)
Tuổi bố năm nay đã tám tư
Dẻo dai sức khỏe thiệt là cừ
Vần thơ tuyệt tác bố luôn dệt
Cái chữ từng câu đủ chẳng dư
Vui vẻ lạc quan và đức độ
Hiền lành phúc hậu lại nhân từ
Nhân ngày sinh nhật con xin chúc
Sống thọ trên trăm dẫu thực hư
(Chúc bác sức khỏe và an lành)
Xuân Lan
*********
Bài họa 2 (Y đề)
Mừng bác năm ni được tám tư
Ăn ngon ngủ tốt, sức thêm cừ
Phun châu hỷ xả bồi nhân đức
Nhả ngọc từ bi hưởng phước dư
Sáng sáng kệ kinh xua phiền não
Chiều chiều tĩnh tọa chuyển tâm từ
Ráng tu quét sạch trừ tam chướng
Quả vị đang chờ – rõ thực hư
Phat Nguyen Tan

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

HIỀN THÊ

 

Kết hợp con bà cụ Tú Xương
Một lòng, một dạ với người thương
Lúc vinh gò bó trong cần kiệm
Khi nhục xả mình gánh đảm đương
Bởi đấng ông chồng, tung gió bụi
Vì đàn trẻ nhỏ, đẵm phong sương
Tình thâm nghĩa đậm luôn ghi khắc
Trọn kiếp đời này vẹn mối vương .

MẠC HẬU Trại Z30-C, 1980

Bài họa:

Ơn mình tạc dạ với ghi xương
Nhớ lại sao mà thương quá thương
Lặn lội thăm chồng, gian khổ chịu
Tảo tàn nuôi trẻ, nhọc nhằn đương
Sắn khoai dẫy cạn, đày mưa nắng
Lúa mạ đồng sâu giãi gió sương
Làm vợ Sĩ Quan, khi thất thế
Chịu chung tủi hận, chịu sầu vương !

TỪ PHONG

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

CÁM ƠN NHỮNG TẤM LÒNG VÀNG

“Kính tặng Bà Khúc Minh Thơ & các Bà
trong Hội Gia đình cựu Tù Nhân Chính Trị”

Sau ngày Quốc hận tháng tư đen
Bao trí hiên ngang bỗng phải hèn
Thất thế, hùm thiêng cam thúc thủ
Gặp thời chó dữ cũng bon chen
Chim lồng rũ cánh khôn đường thoát
Cá chậu đờ vây khó ngả len
Nhờ tấm lòng vàng thương tưởng đến
Bà Thơ vận động biết bao phen,

Bao phen vận động rất kiên trì
Khó nhọc, gian nan chẳng quản chi
Cứu những tù nhân còn kẹt lại
Vớt bao “cải tạo” được ra đi
Đền ơn nước Mỹ lòng luôn nhớ
Đáp nghĩa Bà Thơ, dạ mãi ghi
Hành động vị tha là đáng kính
Như tâm Bồ Tát, hạnh từ bi .

Ngày 29-10-2008 TỪ PHONG

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

THÀNH TÍCH BÁN NƯỚC

“Của đảng csVN, Tòa Đại Sứ
Trung cộng công bố 14-9-08”

Năm bốn năm nay nắm chính quyền
Vì coi hồng, đỏ quý hơn chuyên
Đồng dâng hải đảo, toàn dân hận
Mạnh hiến biên cương cả nước nguyền (rủa)
Cộng đảng làm nhơ dòng Lạc Việt
Bạo quyền điếm nhục giống Rồng Tiên
Khôn nhà dại chợ, sao mà tệ
Bợ đỡ Nga, Tầu, đúng lũ điên !

14-9-2008 TỪ PHONG

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

LƯU PHƯƠNG, LƯU XÚ

Lời rằng “Cọp chết để da
Người chết để tiếng” ông bà đã răn
Làm người chớ có hư thân
Quên đi nhân cách, chỉ cần có đô
A dua xu nịnh rợ Hồ
Tiếp tay phá nát cơ đồ Việt Nam
Ngày xưa mũ áo xênh xang
Mà nay sao lại đi làm tay sai ?
Cũng hàng khoa bảng như ai
Sao tư cách lại giống loài khuyển ưng
Mắt còn đang mở trừng trừng
Hãy nhìn cho kỹ, chớ đừng giả đui
Toàn dân Việt , sống ngậm ngùi
Vì đảng cộng sản dập vùi bấy lâu
Tóc tang, đói rét, cơ cầu
Sinh ly, tử biệt, thảm sầu dường bao
Bộ anh không thấy hay sao ?
Còn theo cộng, hại đồng bào hỡi anh ?
Cộng sản là lũ lưu manh
Lọc lừa, xảo trá, đã thành thói quen
Độc tài, độc đảng chuyên quyền
“Chuyên chính vô sản” thấy tiền sao ham ?
Cộng sản Quốc Tế đệ tam
Họ Hồ mù quáng cam làm tay sai
Đem về tà thuyết ngoại lai
Khiến dân đói rách, rạc rài bấy lâu
Đảng cộng gây thảm gieo sầu
Làm cho đất nước bây lâu điêu tàn
Làm cho dân chúng lầm than
Giang sơn chia cắt, muôn vàn thảm thương
Thanh niên máu nhuộm chiến trường
Tử Nam sinh Bắc đau thương ngậm ngùi
Chốc non sáu chục năm trời
Vì cộng dân phải khắp nơi lánh nàn
Sao anh còn mãi mê man
Tiếp tay cộng sản bạo tàn hại dân
Tích xưa bạo chúa nhà Tần
Ngàn năm bia miệng, người dân chửi hoài
Làm người có mắt có tai
Đừng như đui, điếc, theo hoài cộng nô.

07-20-2000 TỪ PHONG

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

CHUỖI NGÀY KHÓ QUÊN

“Kính tặng Nội tướng của các cựu TNCT”

Bẩy lăm vật đổi sao dời
Chồng đi “cải tạo” con thời ấu thơ
Đơn côi, lạc lõng bơ vơ
Gia tài sự nghiệp xưa giờ tiêu tan
Vì đâu xẻ nghé tan đàn
Ai gây nên cảnh cơ hàn quạnh hiu
Thân cò bến nước cô liêu
Kiếm mồi vất vả sớm chiều nuôi con
Còn đâu vẻ đẹp tươi dòn
Còn đâu má phấn môi son thuở nào
Xắn quần bên thấp bên cao
Tóc mai phờ phạc, má đào tàn phai
Tảo tần ai cũng như ai
Bán bưng buôn gánh sớm mai tới chiều
Cố vươn thoát cảnh đói nghèo
Thương con đành chịu bao điều đắng cay.
Cơ trời vận nước đổi thay
Qua cơn bĩ cực tới ngày thái lai
Giờ đây ra ở nước ngoài
Lại vì con cháu ra tài đảm đương
Quý bà quả thật phi thường
Quý ông nhớ lại , tình thương càng nhiều
Hoàng hôn bóng đã xế chiều
Đã thương vì nết, lại yêu vì tình
Một đời cộng hưởng nhục vinh
Thủy chung giữ trọn mối tình thanh cao .

TỪ PHONG

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

QUỐC HẬN SẦU NGÂM

Đệ nhị Thế chiến tàn rồi
Việt Nam, Hàn , Đức chia đôi sơn hà
Nửa theo chính thể Quốc Gia
Nửa theo Cộng Sản, thật là thảm thương !
Khác nhau lý tưởng, lập trường
Đông Tây, Nam Bắc chủ trương đối đầu
Đức, Hàn họ chẳng đánh nhau
Vì không lệ thuộc Nga, Tầu tối đa
Chỉ riêng có Việt Nam ta
Chí Minh, Chinh, Giáp, Đồng là chí ngu
Bắc Nam gây cảnh hận thù
Tương tàn cốt nhục, còn ngu nào bằng ?
Xua quân Nam tiến xâm lăng
Tuân theo mệnh lệnh hai thằng Trung, Sô
Kế thừa Thắng, Duẩn thay Hồ
Cũng phường thờ lũ Trung, Sô làm thầy
Miền Nam ngậm đắng nuốt cay
Bàn cờ Thế giới chuyển xoay nội tình
Bảy lăm rã ngũ tan tành
Bắc Nam chấm dứt chiến tranh tương tàn
Nào ngờ Việt cộng dã man
Kẻ sa cơ chịu muôn vàn khổ đau
Gia tài bị cướp sạch làu
Thân vào núi thẳm rừng sâu ở tù
Một ngày dài tựa thiên thu
Mấy ngàn ngày chịu cảnh tù khổ sai
Chôn vùi biết mấy nhân tài
Đắc thời lũ ngợm ở ngoài huênh hoang
Đọa đày dân chúng lầm than
Làm cho đất nước ngày càng điêu linh
Tưởng rằng chấm dứt chiến tranh
Nhân dân được sống hòa bình ấm no
Nay dân biết đã lầm to
Cả tin Việt cộng, rước lo vào mình
Bây giờ cộng sản Cán Binh
Tỉnh ra mới biết rằng mình đã sai
Hy sinh cho bọn độc tài
Chư hầu cộng sản nước ngoài bấy nay
Chỉ vì tà thuyết ngoại lai
Lưu manh, độc đảng, độc tài hại dân
Ác hơn bạo chúa nhà Tần
Năm mươi năm đọa đày dân khốn cùng !
Quân minh mới giữ lòng trung
Độc tài, bạo chúa, phải vùng đứng lên
Đập tan bè lũ cường quyền
Toàn dân ta dựng lại nền tự do
Trong ngoài hợp sức chung lo
Mới mong hạnh phúc, ấm no, phú cường .

Quốc hận 30-4-2005
TỪ PHONG

 

 

LikeShow more reactions

Comment

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

LỄ TẠ ƠN

 

Tạ ơn Trời Phật đoái thương con
Dâu bể bao phen vẫn sống còn
Ngước mặt nhìn đời không hổ thẹn
Hiếu trung giữ vẹn tấm lòng son,

Tạ ơn Tổ Quốc Việt Nam yêu
Ân huệ cho con đã quá nhiều
Hơn bốn ngàn năm trang Sử Việt
Hào hùng bất khuất biết bao nhiêu !

Tạ ơn Cha Mẹ hạ sinh con
Nuôi dưỡng dậy răn được vẹn tròn
Điều phải biết theo, sai biết tránh
Công ơn Cha Mẹ lớn tầy non,

Tạ ơn tất cả khắp xa gần
Giòng tộc, gia đình, bạn hữu thân
Đã mến thương tôi trong cuộc sống
Cho đời đẹp mãi tựa mùa Xuân,

Tạ ơn nước Mỹ, nhân dân Mỹ
Mở rộng vòng tay đón thế nhân
Cứu giúp bao người trên thế giới
Mầu da, chủng tộc chẳng hề phân,

Tạ ơn Hiền nội đã cùng tôi
Cộng khổ đồng cam suốt cuộc đời
Thích ứng kịp thời tùy cảnh ngộ
Khi mà vận Nước phải đầy vơi,

Bảy lăm ngày cuối tháng tư đen
Bước ngoặt cuộc đời, thật khó quên
Tần tảo thay tôi nuôi lũ trẻ
Dù cho tháo vát, cũng chuân chuyên,

Nay tuy mình đã về nương Phật
Ngày Lễ Tạ ơn nhớ đến mình
Nghĩ đến ân thâm sao kể xiết
Tao khang nghĩa trọng, vẹn trung trinh .

Lễ Tạ Ơn 2016 TỪ PHONG

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

NỖI LÒNG MẸ VIỆT NAM

 

Đau lòng Mẹ lắm các con ơi
Chẳng đặng cho nên phải thốt lời
Dù Bắc, Nam, Trung huynh đệ cả
Bất hòa chi để Mẹ châu rơi !

Cùng là dòng dõi Mẹ Âu Cơ
Sát cánh bên nhau giữ cõi bờ
Hơn bốn ngàn năm dân tộc Việt
Tinh thần đoàn kết đẹp như thơ,

Khi cần chung sức chống xâm lăng
Cần dẹp cho yên cảnh bất bằng
Đòi sự hy sinh vì đại nghĩa
Tị hiềm, tư lợi hỏi nên chăng ?

Nước lã đâu hơn được máu đào
Cùng chung huyết thống dễ quên sao ?
Vắt tay len trán mà suy nghĩ
Xem đúng hay sai ở chỗ nào ?

08-15-2008 TỪ PHONG

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

GƯƠNG XƯA SOI LẠI ĐI NÀO

 

Mặt trận giải phóng Miền Nam
Ngày xưa thờ giặc, cam làm tay sai
Giúp cho cộng sản độc tài
Thi hành trọn vẹn chiêu bài mị dân
Khéo che bộ mặt bất nhân
Độc tài, tàn ác, vô thần, dã man
Sau khi cướp trọn miền Nam
Nguyên hình cộng sản bạo tàn hiện ra
Bao người mười mấy năm qua
Âm thầm dung dưỡng, nay đà tiếc công
Chán chường, thất vọng, đau lòng
“Nuôi ong tay áo” để ong chích mình
Chúng đâu kể nghĩa, kể tình
Say men chiến thắng, ngông nghênh cửa quyền
Làm cho nhiều kẻ nổi điên
Chửi thầm, chửi vụng mấy tên vẹm già
Ngày xưa nếu chẳng có bà
Dấu cơm, dấu thuốc để mà nuôi bay
Bay đâu có được ngày nay
Vô ơn, vênh váo mặt mày khó coi,
Tỉnh ra thì đã muộn rồi
Rước voi dày mả … kêu trời nào thương
Nhiều người nay chẳng trông gương
Vì tiền, cúi mặt theo đường tay sai
Một chân trong, một chân ngoài
Lại giúp cho bọn độc tài mị dân
Tiếp tay với lũ vô thần
Rẽ chia tôn giáo, hại dân hại mình
Giáo gian nay lại cố tình
Rước voi dày mả Tổ mình là sao ?
Gương xưa soi lại đi nào
Vì đâu mất nước, vì sao tan hàng ?
Nói ra càng thấy bẽ bàng
Tu tâm, tu tướng rõ ràng lộ ngay !

10-02-2008 TỪ PHONG

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

LỜI KHUYÊN CỦA MẸ

 

Từ ngày cộng sản chiếm quê hương
Đảo lộn tam cương với ngũ thường
Cướp đất, đoạt nhà , tra khảo của
Giam cầm, trấn áp thật thê lương !

Việt cộng coi ai cũng kẻ thù
Từ Quân, Cán, Chính đến nhà tu
Từ người trí thức, người giầu có
Đều bị Công an bắt bỏ tù ,

Cha Mẹ phần đông thương các con
Vì sự an nguy, sự sống còn
Nhìn thấy tương lai mờ mịt quá
Nên đành tạm biệt Nước cùng non,

Tìm cách vượt biên để trốn đi
Trải bao khổ cực với gian nguy
Tốn bao của cải bao công sức
Trốn thoát con ơi có dễ gì !

C hỉ mong con cái một ngày mai
Đỗ đạt thành danh ở nước ngoài
Có đủ tài năng và kỹ thuật
Còn mong phục quốc ở tương lai,

Con ơi con hãy vì dân tộc
Hãy tạo cho con vẹn đức tài
Cứu nước cứu dân là trách nhiệm
Đừng như ai đó uổng đời trai ,

Con hãy trông xa hãy nghĩ xa
Giữ gìn danh giá của ông cha
Đừng nên trác táng, đừng sa đọa
Thiệt cả thân con, nhục cả nhà

Mẹ thương Mẹ nhủ bấy nhiêu thôi
Thương Mẹ con ơi hãy nhớ lời
Cọp chết để da người để tiếng
Muốn nên, tài đức phải trau dồi .

2006 TỪ PHONG

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?