BÉ CÁI LẦM !

 

Tháng tư ngày cuối bẩy mươi lăm
Thấm thoắt trôi qua bốn mốt năm
Thảm họa đã ghi vào ký ức
Tang thương còn khắc tận thâm tâm
Toàn dân Nam Bộ dần dần tỉnh
Cả nước Việt ta bớt bớt lầm
Tin cộng tuyên truyền, nay quá khổ
Khổ hơn giai đoạn giặc ngoài xâm .(1)

03-30-2016 TỪ PHONG
(1) Khổ hơn giai đoạn bị Pháp đô hộ .

Posted in Uncategorized | Để lại bình luận

Image | Posted on by | Để lại bình luận

TU LÀ CÕI PHÚC

TU cho thanh tịnh, hiển chân tâm
LÀ bớt vô minh, giảm lỡ lầm
CÕI tạm sa bà nhiều cám dỗ
PHÚC mà không tạo, họa liền xâm
TÌNH yêu chất chứa mùi cay đắng
LÀ lúc tình si mãi lặng câm
DÂY dưa trộm nhớ thầm yêu mãi
OAN trái vô môn, chớ kiếm tầm .

03-28-2016 TỪ PHONG

Posted in Uncategorized | Để lại bình luận

DÂN CHỈ NGÓNG CHỜ

 

Ù lì một lũ mãi ngồi trơ
Có biết rằng dân chỉ ngóng chờ
Dân chủ dân quyền mau sáng lạn
Độc tài độc đảng sớm lu mờ
Tự Do cả nước hằng mong đợi
Hạnh phúc toàn dân vẫn ước mơ
Hống hách, cửa quyền dân phải chống
Người bằng vũ lực, kẻ bằng thơ .

TỪ PHONG

Posted in Uncategorized | Để lại bình luận

ĐÁNH GIẶC BẰNG THƠ

 

Người xưa đánh giặc bằng thơ
Thi nhân nay cũng phất cờ tiến quân
Cùng nhau hợp sức hợp quần
Thay gươm bằng ngọn bút thần đấu tranh
Đánh cho cộng sản tan tành
Vì dân vì nước quyết giành Tự Do
Quyết giành hạnh phúc ấm no
Nhân quyền, dân chủ về cho dân mình
Mỗi nhà thơ một chiến binh
Nhân dân, Tổ Quốc mối tình đáng yêu .

TỪ PHONG

Posted in Uncategorized | Để lại bình luận

VÌ LỢI NHUẬN

Chẳng riêng người Tầu
mà người Việt trong nước
cũng gián tiếp giết người
tiêu dùng bằng chất hóa học ,
bằng các thức ăn độc hại !

Chỉ vì muốn được nhiều lời
Đang tâm làm việc giết người đồng hương
Hàng đem bán ngoài thị trường
Nhúng chất độc hại, chẳng thương người dùng
Tội này thiên địa bất dung
Tương lai sẽ gặp trùng trùng nạn tai
Xin đừng bỏ nghĩa tham tài
Chữ tài liền với chữ tai một vần
Người mà lòng dạ bất nhân
Nạn tai tự chuốc không gần thì xa
Gieo nhân gặt quả đó mà
Hãy xin thận trọng hỡi bà con ơi !
Bán buôn thì phải có lời
Lời vì bất chính thì trời chẳng dung
Xin đừng giết người tiêu dùng
Vì chất hóa học do Trung cộng bày .

TỪ PHONG

Posted in Uncategorized | Để lại bình luận

CANH BẠC LẬN 30-4-75 !

 

Năm châu bốn biển khắp nơi nơi
Người Việt ly hương mãi nhớ đời
Nhớ tháng tư đen, “canh bạc lận”
Bao người cháy túi hết đường chơi !

Mất nước cho nên thua tất cả
Bởi lũ lương tâm bán giá hời
Một mặt hai lòng quân phản trắc
Gây bao thảm cảnh lệ đầy vơi .

Cha mẹ xa con vợ vắng chồng
Chồng nơi tù ngục cảnh cùm gông
Vợ lo bương trải trồng khoai sắn
Nuôi đám con thơ đỡ đói lòng,

Người thì mạo hiểm vượt trùng dương
Núi thẳm rừng sâu kiếm mọi đường
Tìm cách xa lìa loài quỷ đỏ
Cũng nhiều thảm cảnh, lắm đau thương,

Bao giờ lành lại vết thương lòng
Có lẽ toàn dân chỉ ước mong
Đất nước có ngày cùng tắc biến
Biến rồi nhất định đến ngày thông .

TỪ PHONG

Posted in Uncategorized | Để lại bình luận

LỜI KHUYÊN CỦA MẸ

 

Mẹ nhủ, này con hãy nhớ lời
Đôi điều tâm huyết đó con ơi
Hiếu trung, đạo lý trên trần thế
Nhân nghĩa phương châm ở cõi đời
Khiêm nhượng ngôn từ từng chốn chốn
Khoan hòa thái độ khắp nơi nơi
Kiêu căng, độc ác đời mai mỉa
Bia miệng ngàn năm tiếng để đời .

Để đời tiếng xấu biết bao năm
Dù phút lâm chung, xác đã nằm
Đời chẳng đoái thương còn oán hận
Người không nuối tiếc chỉ hờn căm,
Giầu sang vẫn phải vun cây đức
Quyền quý càng nên giữ đạo tâm
Chớ có theo chân phường ác đảng
Mưu thâm sẽ gặp họa càng thâm .

TỪ PHONG

Posted in Uncategorized | Để lại bình luận

NGŨ DỤC LẠC

 

Chữ TÀI là cái chi chi ?
Mà làm điên đảo sân si lòng người
Làm cho dở khóc dở cười
Làm cho nhân nghĩa đồng thời tiêu ma !
SẮC là nét đẹp mặn mà
Cũng làm điêu đứng người ta ở đời
Ai mà lỡ động tâm rồi
Dù cho tài trí cũng xuôi một bề !
DANH kia cũng lắm não nề
Háo danh chỉ khoái vỗ về ngợi khen
Nghe chê là nổ sùng lên
Chữ tu, chữ nhẫn lãng quên mất rồi
THỰC tham ăn, tiếng để đời
Lương tri quên hết vì mồi đỉnh chung
Lỡ ăn, nói thẳng ngại ngùng
Quanh co để khỏi mất lòng người cho
THÙY ham ngủ, ngáy o…o…
Chuyện nhà, việc nước ai lo mặc người
Trước đa ác mộng ai ơi
Chư Thiên bất hỷ, là Trời chẳng vui
Ăn no rồi lại ngủ vùi
Tâm không nhập pháp, học rồi lại quên
Bất tư minh tướng, mới phiền
Hỉ xuất bất tịnh, vô duyên hư đời !

10-14-2006 Minh Tâm Cư Sĩ

Posted in Uncategorized | Để lại bình luận

ĂN CHAY

 

Ăn chay thể hiện lòng nhân
Thương mình thương cả xác thân mọi loài
Chúng sinh trong cõi trần ai
Tham sinh úy tử mọi loài như nhau
Nhìn xem voi, ngựa, bò, trâu
Dẻo dai khoẻ mạnh người đâu sánh bằng
Thịt chúng sinh có ăn chăng
Hay là chúng chỉ sống bằng cỏ, rơm
Người ta nếu chỉ ăn cơm
Trái cây, rau đậu, bổ hơn cỏ rồi
Cần chi cá, thịt lôi thôi
Mà chung sát nghiệp với người sát sinh
Sao mình biết quý thân mình
Lại coi thường mạng chúng sinh cho đành
Luân hồi sinh tử, tử sinh
Biết đâu quyến thuộc của mình đầu thai
Mắt trần nào thấy được ai
Thà rằng cữ trước, trường trai cho rồi .

02-22-2008 Minh Tâm Cư Sĩ

Posted in Uncategorized | Để lại bình luận

CHÂN VÀ VỌNG

CHÂN VÀ VỌNG

Ngẫm xem trong mỗi chúng ta
Có chân vọng, có chánh tà ở chung
Chân tâm dè dặt ngại ngùng
Sợ điều nhân quả, nên không dám làm
Sắc, tài chẳng dám tham lam
Lợi, danh phi nghĩa chẳng làm chẳng ưng
Cố dằn lòng, dửng dừng dưng
Trước bao cám dỗ đã từng kinh qua
Đôi khi như thể thật thà
Giống như khờ khạo, bỏ qua mất nhiều
Vọng tâm trách cứ đủ điều
Sao khờ đến thế ? bỏ nhiều dịp may
Thời cơ đưa đến tận tay
Mà còn bỏ lỡ dịp may “ngàn vàng”
Chân tâm rằng chớ có ham
Vui trong chốc lát, tội mang khó lường
Chuyện đời chớ có coi thường
Những điều bất nghĩa, bất lương phải ngừa
Hại nhân, ích kỷ, lọc lừa
Răn lòng, chớ có dây dưa mắc vào
Ngọt, chua trồng hạt giống nào
Thì ăn trái ấy, tránh sao luân hồi
Đường tu khi đã biết rồi
Tự tu, tự chứng, còn ngồi chờ ai .

TỪ PHONG

Posted in Uncategorized | Để lại bình luận

NGỦ NGÀY

Mất nước lang thang đến chốn này
Còn chê nhau dở, nịnh nhau hay
Bốn ngàn văn hiến sao mà mỏng
Một cái hư danh lại rất dầy
Muối mặt chạy theo mùi bả ngọt
Cam lòng bỏ lại vị đời cay
Thất phu lòng cũng đau tình nước
“Thức giả” nên ông vẫn ngủ ngày !

Tha Hương

Bài họa : NGỦ NGÀY

Quốc hận mau quên đến thế này !
Bịt tai nhắm mắt giả không hay
Khòm lưng nịnh bợ thân xem nhẹ
Uốn lưỡi xun xoe mặt rõ dày
Mang lốt “Việt Kiều” ham hảo ngọt
Quên thân tỵ nạn, chịu chua cay
Ngàn trùng khúc ruột nghe lời phỉnh
“Trí rhức” mà sao ngủ cả ngày ?

TỪ PHONG

Posted in Uncategorized | Để lại bình luận

TÔI ÁC CỘNG SẢN VN

TÔI ÁC CỘNG SẢN VN

Là tị nạn, tôi làm thơ chống cộng
Không ngoa ngôn, không vu khống cho ai
Chỉ nói lên những hành động độc tài
Cuả một đảng trị dân bằng bạo lực
Bằng dối tra, gạt lừa vô đạo đức
Bằng điêu ngoa, xảo quyệt với lưu manh
Tham nhũng , cửa quyền, hống hách, lộng hành
Lấy tôn chỉ “đầu tiên” làm quốc sách !
“Trí tuệ đỉnh cao” đều vô tư cách
Nòi Lê Nin, Các Mác thứ vô lương
Chúng vẽ ra một “cộng sản thiên đường”
Để dụ dỗ người ngây thơ khờ dại
Chúng tập họp bọn bất lương vô lại
Rồi rắc gieo mầm giai cấp đấu tranh
Đa số công, nông tư chất hiền lành
Chúng gạt gẫm để thi hành thủ đoạn
Đánh trí, phú, địa, hào và tư bản
Nói san bằng chênh lệch giữa giầu nghèo
Vì cả tin dân vội vã đi theo
Đâu có nghĩ đây chỉ là cạm bẫy
Đảng cộng sản lấy dân làm sức đẩy
Cướp chính quyền, thờ tà thuyết ngoại lai
Hơn bẩy mươi năm bộ mặt độc tài
Đảng cộng sản chẳng vì dân vì nước
Chúng tàn ác hơn ngoại nhân xâm lược
Giết đồng bào, cướp của chẳng nương tay
Năm Tư, Bẩy lăm chính lũ cướp này
Nay đa số trở thành Tư Bản đỏ
Xưa cướp của, chúng diệt người giầu có
Nói người ta bóc lột của nhân dân
Đến ngày nay nhìn thế sự xoay vần
Chuyện đen trắng toàn dân đều đã biết
Trong ngoài nước cùng chung giòng máu Việt
Đồng bào ơi ta phải tính sao đây ?
Lẽ nào đâu đành ngậm miệng khoanh tay
Để dân tộc mãi chìm trong tủi nhục
Không khiếp nhược, không cúi đầu thần phục
Nhiều Sinh Viên, Trí thức đã vùng lên
Đã có rất nhiều các cựu đảng viên
Bừng tỉnh ngộ, tiếc thầm cho dĩ vãng
Đã dứt khoát không còn tin tưởng đảng
Và đấu tranh đòi Dân Chủ, Tự Do
Chỉ khi nào cả toàn quốc chung lo
Mới hy vọng chuyển xoay nhanh cuộc diện
Bọn Tầu cộng đang lấn ranh lấn biển
Trọng, Dũng, Sang, Hùng vẫn ngậm miệng cầu an
Họa xâm lăng ngày càng thấy nguy nan
Cầu Quốc Tổ cứu nguy dân tộc Việt
Mau thức tỉnh những Anh Hùng, Hào Kiệt
Đủ can trường đứng dậu cứu quê hương
“Nhiễu điều phủ lấy giá gương”
“Người trong ngoài nước, nên thương nhau cùng ‘

TỪ PHONG

Posted in Uncategorized | Để lại bình luận

TRÔNG NGƯỜI LẠI NGẪM ĐẾN TA

 

Trông người lại ngẫm đến ta
Nhìn vào nước Đức, xót xa nước mình !

Trên thế giới, nhìn vào nước Đức
Phục người dân ý thức sâu xa
Biết phân được rõ chánh, tà
Cho nên cộng sản ra ma lâu rồi
Dân nay được sống đời sung túc
Được Tự Do Hạnh Phúc biết bao !
Đông, Tây ngăn cách thuở nào
Cũng vì cộng sản, lao đao một thời .
Nhìn nước Nga cái nôi cộng sản
Đã một thời lũng đoạn chính trường
Gây nên nhiều cảnh đau thương
Cho bao nhiêu nước lỡ vương thuyết này
Khi nước Nga chuyển xoay thể chế
Thuyết tam vô hạ bệ tức thời
Người dân nay được thảnh thơi
Thoát ách cộng sản, cái thời tối tăm .
Nước Việt ta từ năm năm bốn
Sau chín năm khốn đốn chiến tranh
Do Hồ tặc trú lưu manh
Rước họa cộng sản lộng hành hại dân
Chia đất nước rẽ phân Nam, Bắc
Từ Hiền Lương ra Bắc thờ Tầu
Miền Nam chúng có tha đâu
Do Nga chỉ đạo, do Tầu tiếp tay
Mười lăm năm chúng gây chinh chiến
Miễn làm sao Nam tiến thành công
Xương chất núi, máu thành sông
Hồ, Đồng, Giáp, Duẩn chẳng lòng xót thương
Non thế kỷ thiên đường cộng sản
Dân Việt Nam than oán thấu trời
Trời rằng nếm thu chút chơi
Biết mùi cộng sản, biết thời Tự Do
Để rồi biết đắn đo suy nghĩ
Tự mình làm rầu rĩ kêu ai ?!
Nếu nay biết đã tính sai
Thì mau tìm cách diệt loài cộng nô
Diệt hậu duệ của Hồ gian ác
Cũng tự dân gánh vác lấy thôi
Diệt cộng sản, để cứu đời
Hản là bọn chúng đến thời cáo chung .

03-20-2016 TỪ PHONG

Posted in Uncategorized | Để lại bình luận

THỦY CHUNG

THỦY CHUNG

Trông trăng đến lúc trăng ngàn
Yêu hoa đến lúc hoa tàn vẫn yêu
Tình yêu đẹp biết bao nhiêu
Khi hai người biết giữ điều thủy chung,
Muốn cho tình nghĩa viên dung
Phải cùng nhường nhịn, phải cùng hy sinh
Nếu mình chỉ biết phần mình
Muốn người phối ngẫu hy sinh dài dài
Sự không bình đẳng chịu hoài
Bất đồng âm ỷ, nạn tai gần kề
Đã là đạo nghĩa phu thê
Thương nhau chỗ lệch thì kê cho bằng
Khi đi đứng lúc nói năng
Giữ điều tương kính, chớ văng tục tằn
Không to tiếng, chẳng nổi sân
Đừng va chạm đến thân nhân hai nhà
Đừng thất kính với Mẹ Cha
Tứ thân Phụ Mẫu phải là kính chung
Chớ buông lời lẽ cuồng ngông
Chỉ vì một sự bất đồng cỏn con
Muốn cho hạnh phúc vuông tròn
Muốn cho tình nghĩa sắt son lâu bền
Lục hòa áp dụng rất nên
“Gia hòa giả hảo” vững bền trăm năm
Dữ, lành vạn sự do tâm
Cuộc đời họa, phước trong tầm với tay
Tích thiện phùng thiện có ngày
Tích ác phùng ác, dở hay tùy mình .

03-18-2016 TỪ PHONG

Posted in Uncategorized | Để lại bình luận

ĐỪNG CHƠI TRÒ : “MỀM CẮN RẮN BUÔNG”

ĐỪNG CHƠI TRÒ :
“MỀM CẮN RẮN BUÔNG”

Thấy mềm bọn chệt cắn ta hoài
Phải rắn làm cho chúng mắc gai
Khiến Hán ngưng ngay trò diễn võ
Làm Mông bỏ gấp chuyện dương oai
Toàn dân một dạ, Minh khôn nuốt
Cả nước chung lòng Mãn khó nhai
Lấy thuyết hợp tung gây sức ép
Đương nhiên Trung cộng bở hơi tai .

06/18/2011 LTĐQB

Bài họa :
HÁ MIỆNG MẮC QUAI

“Há miệng mắc quai” phải nhịn hoài
Tử phù Tầu cấy quá nhiều gai
Đã làm Việt cộng luôn tuân lệnh
Còn khiến bạo quyền mãi sợ oai
Đất nước ví mong Tầu chẳng nuốt
Giang sơn nếu muốn chệt không nhai
Thì cần giữ Nước hơn lo đảng
Ngược lại, coi chừng chuốc họa tai .

06/18/2011 TỪ PHONG

Posted in Uncategorized | Để lại bình luận

NHỚ

NHỚ

Nhớ nơi sinh trưởng, nhớ đồng hương
Nhớ đến người em gái hậu phương
Nhớ buổi ban đầu khi tựu lớp
Nhớ giờ sau chót lúc tan trường
Nhớ trao sách học năm mười quyển
Nhớ kẹp thơ tình sáu bảy chương
Nhớ cảnh chia tay vì đất nước
Nhớ ai đứng lặng, ngậm ngùi thương .

03-05-2006 TỪ PHONG

NHỚ
“Vui thơ đáp họa bài NHỚ
của Thi Sĩ Từ Phong “

Nhớ làng, nhớ xóm, nhớ quê hương
Nhớ cánh mây vàng bay bốn phương
Nhớ lúc vui thơ nơi Học Viện
Nhớ khi luyện chữ chốn văn trường
Nhơ ngày Xuân, viết năm ba đoạn
Nhớ cảnh Thu, ngâm bảy tám chương
Nhớ hội Tao Đàn, trầm ngát khói
Nhớ tình viễn xứ, ngẩn ngơ thương .

Trùng Quang

Posted in Uncategorized | Để lại bình luận

ĐỒNG TÍNH LUYẾN ÁI

ĐỒNG TÍNH LUYẾN ÁI

Chồng chồng từng cặp, vợ vợ từng đôi
Quy luật âm dương đảo ngược rồi !
Luyến ái phải chăng là chốt lưỡi
Yêu đương chẳng lẽ chỉ đầu môi
Dù cho thủ thuật tay sành điều
Hoặc với hư chiêu kẻ lõi đời
Tam khoái thứ ni “ răng rứa hỉ ?”
Tự do … luật pháp cũng nhường thôi !

TỪ PHONG

Posted in Uncategorized | Để lại bình luận

THÁI ĐỘ NHU NHƯỢC

THÁI ĐỘ NHU NHƯỢC
của tập đoàn cs Việt Nam

Đồng hương tị nạn khắp năm châu
Phẫn nộ đồng thanh phản kháng Tầu
Hành động xâm lăng miền hải phận
Giết người tàn bạo, quá thương đau

Đồng bào ngư phủ tội tình chi
Tấc sắt trong tay chẳng có gì
Lại bị Tầu vu là hải tặc
Rõ là bạo ngược, thiếu lương tri !

Bạo quyền cộng sản Việt Nam đâu ?
Khiếp nhược, lâu nay quỵ luỵ Tầu
Để chúng lấn dần trèo cưỡi cổ
Cúi đầu cam chịu kiếp chư hầu

Đất liền, hải phận cắt đem giao
Cống nạp quan thầy, nhục biết bao !
Tầm gửi lấn cành sao chẳng nhớ ?
Ngàn năm Bắc thuộc đã quên saỏ

Trong nước Sinh Viên lúc xuống đường
Phản kháng tập đoàn giặc Bắc phương
Sao lại phũ phàng đàn áp họ
Hỏi ai đắc tội với quê hương ?

Ngày nào cộng sản còn cai trị
Ngày ấy dân mình vẫn thảm thương
Dân hãy vùng lên, lôi chúng xuống
Mới có tự do, được phú cường .

01-28-2005 TỪ PHONG

Posted in Uncategorized | Để lại bình luận

NHỚ

NHỚ

Thăm thẳm đường xa tít mịt mờ
Nhớ nhau thường chỉ gặp trong mơ
Nhớ từ giọng nói nghe âu yếm
Nhớ lúc môi cười khiến ngẩn ngơ
Nhớ lúc chia tay lần cuối chót
Nhớ hồi gặp gỡ buổi ban sơ
Nhớ bao kỷ niệm bao lưu luyến
Canh cánh bên lòng một mối tơ .

TỪ PHONG

Posted in Uncategorized | Để lại bình luận